โรงเรียนวังหินวิทยาคม
11 หมู่ที่ 5  ตำบลวังหิน  อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360
เบอร์โทรศัพท์ 08-0876-1850
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เซลล์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจริยา ยงกำลัง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2564,00:02  อ่าน 25 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คะแนนระหว่างเรียน วิชา วิทยาการคำนวณ ภาคเรียน 2/63
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเตชินี ภิรมย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2564,14:30  อ่าน 98 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การคิดเชิงออกแบบกับกิจกรรมหุ่นยนต์ในชีวิตประจำวัน (Design thinking and robotic activities in daily life)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเตชินี ภิรมย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2563,20:31  อ่าน 128 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) พิชิต O – NET ด้วย WANGHIN MODEL
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจริยา ยงกำลัง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 2563,15:59  อ่าน 75 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมสนุกคิดพิชิต SUDOKU
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจิตรตรา วรรณมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2563,15:54  อ่าน 100 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การเรียนการสอนจากสื่อภาษาอังกฤษ
ชื่ออาจารย์ : นางวิภาวี สุวรรณโชติ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2563,13:44  อ่าน 69 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดการเรียนการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย ใช้รูปแบบการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท (Explicit Teaching Method )
ชื่ออาจารย์ : นางอามรพันธ์ เต็งมีศรี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 2563,17:04  อ่าน 90 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Web Based Training by Construct 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเตชินี ภิรมย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2563,20:30  อ่าน 101 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบเสนอเพื่อรับรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เรื่อง การส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียนเรียนร่วม โดยใช้เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Tutoring)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจริยา ยงกำลัง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2561,12:08  อ่าน 635 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบเสนอเพื่อรับรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เรื่อง การส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียนเรียนร่วม โดยใช้เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Tutoring)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจริยา ยงกำลัง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2561,11:26  อ่าน 793 ครั้ง
รายละเอียด..