โรงเรียนวังหินวิทยาคม
11 หมู่ที่ 5  ตำบลวังหิน  อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360
เบอร์โทรศัพท์ 08-0876-1850
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอนุตตรีย์ มากผล
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางวิภาวี สุวรรณโชติ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1