โรงเรียนวังหินวิทยาคม
11 หมู่ที่ 5  ตำบลวังหิน  อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360
เบอร์โทรศัพท์ 08-0876-1850
ครูอัตราจ้าง

นางสาวณัฐมล จิตตบรรจง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1