โรงเรียนวังหินวิทยาคม
11 หมู่ที่ 5  ตำบลวังหิน  อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360
เบอร์โทรศัพท์ 08-0876-1850
ธุรการ

นางศิริวรรณ ศรีนุกูล
เจ้าหน้าที่ธุรการ