โรงเรียนวังหินวิทยาคม
11 หมู่ที่ 5  ตำบลวังหิน  อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360
เบอร์โทรศัพท์ 08-0876-1850
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจริยา ยงกำลัง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางฑิฆัมพร รัตนบุรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวเตชินี ภิรมย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวณัฐมล จิตตบรรจง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1