โรงเรียนวังหินวิทยาคม
11 หมู่ที่ 5  ตำบลวังหิน  อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360
เบอร์โทรศัพท์ 08-0876-1850
รางวัลแห่งความภูมิใจ
Best Practice โรงเรียน (อ่าน 206) 19 พ.ย. 65
Best Practice ครูผู้สอน (อ่าน 198) 19 พ.ย. 65
Best Practice ครูผู้สอน (อ่าน 182) 19 พ.ย. 65
Best Practice ครูผู้สอน (อ่าน 182) 19 พ.ย. 65
Best Practice ครูผู้สอน (อ่าน 186) 19 พ.ย. 65
Best Practice ครูผู้สอน (อ่าน 125) 19 พ.ย. 65
Best Practice ครูผู้สอน (อ่าน 128) 19 พ.ย. 65
Best Practice ครูผู้สอน (อ่าน 111) 19 พ.ย. 65
Best Practice ครูผู้สอน (อ่าน 121) 19 พ.ย. 65
Best Practice ครูผู้สอน (อ่าน 108) 19 พ.ย. 65
Best Practice ครูผู้สอน (อ่าน 120) 19 พ.ย. 65
Best Practice ครูผู้สอน (อ่าน 112) 19 พ.ย. 65
Best Practice ครูผู้สอน (อ่าน 114) 19 พ.ย. 65
Best Practice ผู้บริหาร (อ่าน 125) 19 พ.ย. 65
Best Practice โรงเรียน (อ่าน 120) 19 พ.ย. 65
ขอแสดงความยินดี กับรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 706) 29 เม.ย. 65
เป็นตัวแทนภาคใต้ โรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก กิจกรรมสถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ Obec Awards ระดับชาติ ครั้งที่ 10 (อ่าน 4052) 05 ต.ค. 64
นักเรียนสอบผ่านเกณฑ์การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. – สพฐ. ยุวชน ประจำปี 2564 เกม ROBO BitRacer ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อ่าน 3917) 07 ก.ค. 64
โรงเรียนวังหินวิทยาคม ร่วมแข่งขันโครงการปัญญาประดิษฐ์ (AI) 40 ทีม ทั่วประเทศ ภูมิภาคละ 10 ทีม (อ่าน 4118) 03 มี.ค. 64
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ (อ่าน 7190) 05 พ.ย. 63
รางวัลชมเชย นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา (อ่าน 7133) 12 ต.ค. 63
การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โคร (อ่าน 7005) 21 ก.ย. 63
รางวัล 100 ครูดีไม่มีอบายมุข จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2 (อ่าน 7052) 21 ก.ย. 63
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รองชนะเลิศเหรียญทอง ประเภท ด้านบริหารจัดการ ระดับชาติ ครั้ง (อ่าน 6950) 21 ก.ย. 63
2 โล่เกียรติยศกับความสำเร็จในการสอบ O-NET 2556 (อ่าน 8241) 15 ก.ค. 57
ขอแสดงความยินดี 24 เหรียญทองแดง ระดับประเทศ จากบริษัท บางจาก จำกัด (อ่าน 8253) 05 มิ.ย. 57
ขอแสดงความยินดีกับเหรียญเงินระดับประเทศ ประจำการศึกษา 2556 (อ่าน 8123) 10 มี.ค. 57
ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของเรา ตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ ณ อิมเพคเมืองทองธานี (อ่าน 8292) 08 ธ.ค. 56
ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของเรา 2 เหรียญทอง ระดับภาคใต้ เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ (อ่าน 8334) 08 ธ.ค. 56
ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของเรา เหรียญเงิน ระดับภาคใต้ (อ่าน 7615) 08 ธ.ค. 56
ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของเรา เหรียญเงิน ระดับภาคใต้ (อ่าน 7699) 08 ธ.ค. 56
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อมในการไปแข่งต่อระดับประเทศ จำนวน 2 รายการ (อ่าน 8662) 02 ก.พ. 56
ขอแสดงความยินดีกับครูบุญยกร อินทร์แก้วศรี ที่ได้รับคัดเลือกเป็น ครูสอนดี ระดับท้องถิ่น (อ่าน 8180) 02 ก.พ. 56
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ณ จังหวัดภูเก็ต (อ่าน 8530) 02 ก.พ. 56
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สพม.12 (อ่าน 8539) 02 ก.พ. 56