โรงเรียนวังหินวิทยาคม
11 หมู่ที่ 5  ตำบลวังหิน  อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360
เบอร์โทรศัพท์ 08-0876-1850
รางวัลแห่งความภูมิใจ
โรงเรียนวังหินวิทยาคม ร่วมแข่งขันโครงการปัญญาประดิษฐ์ (AI) 40 ทีม ทั่วประเทศ ภูมิภาคละ 10 ทีม (อ่าน 49) 03 มี.ค. 64
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ (อ่าน 3152) 05 พ.ย. 63
รางวัลชมเชย นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา (อ่าน 3162) 12 ต.ค. 63
การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โคร (อ่าน 3214) 21 ก.ย. 63
รางวัล 100 ครูดีไม่มีอบายมุข จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2 (อ่าน 3198) 21 ก.ย. 63
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รองชนะเลิศเหรียญทอง ประเภท ด้านบริหารจัดการ ระดับชาติ ครั้ง (อ่าน 3206) 21 ก.ย. 63
2 โล่เกียรติยศกับความสำเร็จในการสอบ O-NET 2556 (อ่าน 4635) 15 ก.ค. 57
ขอแสดงความยินดี 24 เหรียญทองแดง ระดับประเทศ จากบริษัท บางจาก จำกัด (อ่าน 4641) 05 มิ.ย. 57
ขอแสดงความยินดีกับเหรียญเงินระดับประเทศ ประจำการศึกษา 2556 (อ่าน 4525) 10 มี.ค. 57
ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของเรา ตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ ณ อิมเพคเมืองทองธานี (อ่าน 4711) 08 ธ.ค. 56
ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของเรา 2 เหรียญทอง ระดับภาคใต้ เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ (อ่าน 4756) 08 ธ.ค. 56
ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของเรา เหรียญเงิน ระดับภาคใต้ (อ่าน 4016) 08 ธ.ค. 56
ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของเรา เหรียญเงิน ระดับภาคใต้ (อ่าน 4102) 08 ธ.ค. 56
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อมในการไปแข่งต่อระดับประเทศ จำนวน 2 รายการ (อ่าน 5087) 02 ก.พ. 56
ขอแสดงความยินดีกับครูบุญยกร อินทร์แก้วศรี ที่ได้รับคัดเลือกเป็น ครูสอนดี ระดับท้องถิ่น (อ่าน 4593) 02 ก.พ. 56
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ณ จังหวัดภูเก็ต (อ่าน 4950) 02 ก.พ. 56
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สพม.12 (อ่าน 4936) 02 ก.พ. 56