โรงเรียนวังหินวิทยาคม
11 หมู่ที่ 5  ตำบลวังหิน  อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360
เบอร์โทรศัพท์ 08-0876-1850
ภาพกิจกรรมโรงเรียน
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนวังหินวิทยาคม ต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางจิราพร อินทรทัศน์ (อ่าน 43) 03 มี.ค. 64
โรงเรียนวังหินวิทยาคมร่วมแสดงความยินดีกับผอ.สิริวรรณ มณีโชติ ในโอกาสย้ายไปรับตำแหน่งผอ.โรงเรียนโมคล (อ่าน 51) 24 ก.พ. 64
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3130) 14 ธ.ค. 63
โรงเรียนวังหินวิทยาคม ว.คร่วมแสดงความยินดีกับรองภูวิทิต อำนักมณี ในโอกาสย้ายไปรับตำแหน่งรองผอ.โรงเรี (อ่าน 3142) 19 พ.ย. 63
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 11 สิงหาคม 2563 (อ่าน 3250) 17 ส.ค. 63
กิจกรรม วันขึ้นปีใหม่ 2557 (อ่าน 4794) 07 ม.ค. 57
ภาพกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 (อ่าน 5852) 15 ธ.ค. 54