โรงเรียนวังหินวิทยาคม
11 หมู่ที่ 5  ตำบลวังหิน  อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360
เบอร์โทรศัพท์ 08-0876-1850
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนวังหินวิทยาคม ร่วมแข่งขันโครงการปัญญาประดิษฐ์ (AI) 40 ทีม ทั่วประเทศ ภูมิภาคละ 10 ทีม (อ่าน 38) 03 มี.ค. 64
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี (อ่าน 53) 24 ก.พ. 64
ประกาศปิดโรงเรียนชั่วคราวด้วยเหตุพิเศษอุทกภัย (ฉบับที่ 3) วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2563 (อ่าน 3233) 03 ธ.ค. 63
ประกาศปิดโรงเรียนชั่วคราวด้วยเหตุพิเศษอุทกภัย (ฉบับที่ 2) วันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม 2563 (อ่าน 3250) 02 ธ.ค. 63
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ผ่านระบบ SGS (อ่าน 3279) 19 พ.ย. 63
งาเงินสาร วันที่ 11 สิงหาคม 2563 (อ่าน 3270) 17 ส.ค. 63
งาเงินสาร วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 (อ่าน 3260) 17 ส.ค. 63
งาเงินสาร วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 (อ่าน 3281) 17 ส.ค. 63
แผ่นพับการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3750) 25 ก.พ. 63
เพลงประจำโรงเรียน (อ่าน 4694) 09 ก.ค. 55
งาเงินสารเดือนมิถุนายน (อ่าน 4671) 09 ก.ค. 55
งาเงินสารเดือนมีนาคม (อ่าน 4593) 09 ก.ค. 55
คู่มือนักเรียน (อ่าน 4771) 31 ก.ค. 54