โรงเรียนวังหินวิทยาคม
11 หมู่ที่ 5  ตำบลวังหิน  อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360
เบอร์โทรศัพท์ 08-0876-1850
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือนักเรียนเข้าร่วมลงทะเบียนและเรียนรู้ หลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษา (อ่าน 57) 19 พ.ย. 65
โครงการอบรมจิตอาสาแกนนำสุขภาพเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 249) 28 ก.ย. 65
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 330) 12 ส.ค. 65
ร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ วิทยาการคำนวณ ม.ต้น ผ่านเกณฑ์การทดสอบ มีเกียรติบัตรมอบให้ (อ่าน 3863) 25 พ.ย. 64
คำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2564 (อ่าน 4129) 11 ต.ค. 64
โรงเรียนวังหินวิทยาคม ขอเชิญทุกท่านร่วมแห่หมรับ ออนไลน์ เนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ เมืองคอน ประจำปี 2564 (อ่าน 3939) 05 ต.ค. 64
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนประชุม แบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านโปรแกรม Google Meet (อ่าน 4096) 07 ก.ค. 64
การจัดหาชุดพละ อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3994) 24 พ.ค. 64
โรงเรียนวังหินวิทยาคม ร่วมแข่งขันโครงการปัญญาประดิษฐ์ (AI) 40 ทีม ทั่วประเทศ ภูมิภาคละ 10 ทีม (อ่าน 4035) 03 มี.ค. 64
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี (อ่าน 4033) 24 ก.พ. 64
ประกาศปิดโรงเรียนชั่วคราวด้วยเหตุพิเศษอุทกภัย (ฉบับที่ 3) วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2563 (อ่าน 7287) 03 ธ.ค. 63
ประกาศปิดโรงเรียนชั่วคราวด้วยเหตุพิเศษอุทกภัย (ฉบับที่ 2) วันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม 2563 (อ่าน 7559) 02 ธ.ค. 63
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ผ่านระบบ SGS (อ่าน 7307) 19 พ.ย. 63
งาเงินสาร วันที่ 11 สิงหาคม 2563 (อ่าน 7118) 17 ส.ค. 63
งาเงินสาร วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 (อ่าน 7044) 17 ส.ค. 63
งาเงินสาร วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 (อ่าน 7029) 17 ส.ค. 63
แผ่นพับการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7959) 25 ก.พ. 63
เพลงประจำโรงเรียน (อ่าน 8410) 09 ก.ค. 55
งาเงินสารเดือนมิถุนายน (อ่าน 8384) 09 ก.ค. 55
งาเงินสารเดือนมีนาคม (อ่าน 8278) 09 ก.ค. 55
คู่มือนักเรียน (อ่าน 8395) 31 ก.ค. 54