โรงเรียนวังหินวิทยาคม
11 หมู่ที่ 5  ตำบลวังหิน  อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360
เบอร์โทรศัพท์ 08-0876-1850
รางวัลแห่งความภูมิใจ
นักเรียนสอบผ่านเกณฑ์การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. – สพฐ. ยุวชน ประจำปี 2564 เกม ROBO BitRacer ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ขอแสดงความชื่นชมและยินดี กับนักเรียนสอบผ่านเกณฑ์การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. – สพฐ. ยุวชน ประจำปี 2564 เกม ROBO BitRacer
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
1. เด็กชายกฤษฎา ขวัญทอง นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2
2. เด็กชายปวีกรณ์ บุญจันทร์ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2
3. นางสาวเตชินี ภิรมย์ อาจารย์ที่ปรึกษา
จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.)

#ขอขอบคุณ นางสาวเตชินี ภิรมย์ ครูที่ปรึกษา และคณะครูบุคลากรโรงเรียนวังหินวิทยาคม
โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 2564,05:39   อ่าน 3603 ครั้ง