โรงเรียนวังหินวิทยาคม
11 หมู่ที่ 5  ตำบลวังหิน  อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360
เบอร์โทรศัพท์ 08-0876-1850
รางวัลแห่งความภูมิใจ
โรงเรียนวังหินวิทยาคม ร่วมแข่งขันโครงการปัญญาประดิษฐ์ (AI) 40 ทีม ทั่วประเทศ ภูมิภาคละ 10 ทีม
โรงเรียนวังหินวิทยาคม ร่วมแข่งขันโครงการปัญญาประดิษฐ์ (AI) 40 ทีม ทั่วประเทศ  ภูมิภาคละ 10  ทีม 
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ประกอบด้วย
  1. เด็กชายกฤษฎา  ขวัญทอง
  2. เด็กชายปวีกรณ์  บุญจันทร์ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  คุณครูผู้ฝึกซ้อม  นางสาวเตชินี  ภิรมย์
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2564,11:22   อ่าน 3764 ครั้ง