โรงเรียนวังหินวิทยาคม
11 หมู่ที่ 5  ตำบลวังหิน  อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360
เบอร์โทรศัพท์ 08-0876-1850
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมจิตอาสาแกนนำสุขภาพเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2565
โคร­งการอบรมจิตอาสาแกนนำสุขภาพเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19  ในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2565” ซึ่งโครงการที่จัดทำขึ้นอาศัยความร่วมมือระหว่าง สถานศึกษา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต.วังหิน) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านหนองเจ อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดโครงการในวันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนกันยายน  พ.ศ. 2565   ณ โรงเรียนวังหินวิทยาคม ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2565,09:59   อ่าน 249 ครั้ง