โรงเรียนวังหินวิทยาคม
11 หมู่ที่ 5  ตำบลวังหิน  อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360
เบอร์โทรศัพท์ 08-0876-1850
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศปิดโรงเรียนชั่วคราวด้วยเหตุพิเศษอุทกภัย (ฉบับที่ 2) วันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม 2563

ตามประกาศโรงเรียนวังหินวิทยาคมการปิดเรียนชั่วคราวด้วยเหตุพิเศษอุทกภัยขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าสู่วิกฤติและยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้น้ำหลากท่วมหลายพื้นที่ในตำบลวังหิน ถนนหลายสายถูกตัดขาดนักเรียนไม่สามารถเดินทางมาโรงเรียนได้และเสี่ยงต่อการเกิดภัยอันตราย

อาศัยอำนาจข้อ 9(1) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การว่าด้วยการเปิดปิดสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 โรงเรียนจึงขอประกาศปิดโรงเรียนชั่วคราวด้วยเหตุอุทกภัย เพิ่มอีก 1 วัน คือ วันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม 2563 และหากสถานการณ์ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ ขอให้ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนต่อไปอนึ่งในการหยุดเรียนครั้งนี้ โรงเรียนจะดำเนินการเปิดสอนชดเชย โดยจะแจ้งให้ทราบต่อไป

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2563,08:41   อ่าน 7004 ครั้ง