โรงเรียนวังหินวิทยาคม
11 หมู่ที่ 5  ตำบลวังหิน  อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360
เบอร์โทรศัพท์ 08-0876-1850
ภาพกิจกรรม
วันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2564
วันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531
โดยมีการแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 26 มิถุนายน 2564 โดยเน้นสร้างการรับรู้ผ่านสื่อออนไลน์ในช่วงโควิด 19
โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 2564,05:31   อ่าน 663 ครั้ง