โรงเรียนวังหินวิทยาคม
11 หมู่ที่ 5  ตำบลวังหิน  อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360
เบอร์โทรศัพท์ 08-0876-1850
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายวิชาการ
ประกาศค่ามาตรฐาน ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 244.64 KB 27010
แบบรายงาน รางวัล OBEC 2562 ด้านบริหารจัดการ 27007
แบบเสนอโครงการ PLC คุรุสภา ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 444.11 KB 27006
SAR 2562 รายงานการประเมินตนเอง 2562 27003
SAR 2561 รายงานการประเมินตนเอง 2561 26999
ฝ่ายกิจการนักเรียน
ระเบียนสะสมนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 46.91 KB 27002
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 645.65 KB 27003
อื่นๆ
แผ่นพับไหว้ครู ปี 2554 27324
ใบปลิวเดินรณรงค์การเลือกตั้ง ปี 54 27269