โรงเรียนวังหินวิทยาคม
11 หมู่ที่ 5  ตำบลวังหิน  อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360
เบอร์โทรศัพท์ 08-0876-1850
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายวิชาการ
รายงานผลการประเมิน สมศ. รอบ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 471.18 KB 103
ประกาศมาตรฐานการศึกษา พ.ศ.2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.4 KB 101
ประกาศค่ามาตรฐาน ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 244.64 KB 48201
แบบรายงาน รางวัล OBEC 2562 ด้านบริหารจัดการ 48516
แบบเสนอโครงการ PLC คุรุสภา ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 444.11 KB 48526
SAR 2562 รายงานการประเมินตนเอง 2562 48414
SAR 2561 รายงานการประเมินตนเอง 2561 48203
ฝ่ายงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา 2565 - 2568 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.61 MB 6
ลำดับขั้นตอนการผ่านแผ่นประจำปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 213.65 KB 99
ลำดับขั้นตอนการรายงานโครงการ กิจกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.3 KB 97
ลำดับขั้นตอนการเขียนโครงการ กิจกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.35 KB 97
แบบฟอร์มผ่านแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.14 KB 98
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 645.65 KB 48557
ฝ่ายกิจการนักเรียน
ระเบียนสะสมนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 46.91 KB 48245
อื่นๆ
>แผ่นพับไหว้ครู ปี 2554 48177
>ใบปลิวเดินรณรงค์การเลือกตั้ง ปี 54 48236