โรงเรียนวังหินวิทยาคม
11 หมู่ที่ 5  ตำบลวังหิน  อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360
เบอร์โทรศัพท์ 08-0876-1850
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

              มาร์ชวังหินวิทยาคม                 

   คำร้อง-ทำนอง

 ธีระยุทธ์  จันทร์ปาน

 

ชื่อลือระบิล  โรงเรียนวังหินวิทยาคม

ถิ่นที่อุดม  แมกไม้สายน้ำธรรมชาติ

ชายแดนรอยต่อตรังนครศรีธรรมราช

ดุจสวรรค์วาดเปรียบวังเล็กในป่าใหญ่

 

สีฟ้าขาว  กล่าวหมายคือฉลาดซื่อสัตย์

ทฤษฎีปฏิบัติ  สร้างวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

วังหินวิทยาให้รู้วิชาที่หลากหลาย

รักษ์ความเป็นไทย ภูมิปัญญา  ประเพณี

 

เชิดชูคุณธรรม  ก้าวล้ำวิชาการ

ประสานชุมชน  ทุกคนร่วมใจ  สามัคคี

ปรัชญาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

สุขภาพดี  ใช้ชีวีพอเพียงเยี่ยงองค์ภูมินทร์

 

สัญลักษณ์ตรา  ช้างงาเงินใต้พระบรมธาตุ

มากความสามารถ  ให้เราเก่งกาจทั้งศาสตร์และศิลป์

เป็นแหล่งเรียนรู้คู่ชุมชนคู่ท้องถิ่น

พวกเราวังหินวิทยาคมสุขสมปอง

 

 

 

ลูกทุ่งฟ้า-ขาว วังหินวิทยาคม

คำร้อง-ทำนอง

  ธีระยุทธ์  จันทร์ปาน

 

ณ.  ถิ่นวังหินวิทยาคม  ที่เราเพาะบ่มสร้างสมประสบการณ์

บนเนินสูง ควนอ้ายเงินมีตำนาน  เมื่อก่อนกาลมีช้างงาสีเงิน

แม่น้ำตรังมีวังหินลึก  จึงจารึกชื่อวังหินมานานเนิ่น

พ่อท่านผึ้ง เขาเกาะค่างไม่ห่างเหิน  ศรัทธาเหลือเกินที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ

มีความรู้คู่ความดี รักน้องเคารพพี่สามัคคีหนุนนำ

พวกเราคือต้นกล้าแห่งคุณธรรม พลิกดอกงอกงามก้าวสู่มุ่งหมาย

กิจกรรมนำเรียนและเล่น วิชาการเด่นคิดเป็นทำได้

สุขภาพดีสมบูรณ์ใจกาย  มีส่วนร่วมทุกฝ่ายเชื่อมสายใยสัมพันธ์

******************

วังหินวิทยาคมสรรสร้างสังคมอุดมปัญญา

เราวังหินแข็งแกร่งดังหินผา อุปสรรคทายท้ารู้แก้ปัญหาฝ่าฟัน

วังหินวิทยาคม  เลือดฟ้าขาวเราเกลียวกลมเป็นหนึ่งเดียวกัน

เทิดทูนครูเชิดชูสถาบัน  จุดประกายฝัน.....ให้เธอฉันเก่งดี

เสริมทักษะบูรณาการ   ศิลปะพื้นบ้านสานความเป็นไทย

วังหินเปรียบวังเล็กในป่าใหญ่   ธรรมชาติสวยใสเรางามน้ำใจไมตรี

เรียนสนุกทันยุคสมัย   เยาวชนยุคใหม่รู้วินัยหน้าที่

นำการศึกษาพัฒนาชีวี  ทุกด้านเด่นดีที่วังหินวิทยาคม

***************************