โรงเรียนวังหินวิทยาคม
11 หมู่ที่ 5  ตำบลวังหิน  อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360
เบอร์โทรศัพท์ 08-0876-1850
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ช้างงาเงินใต้พระบรมธาตุ

อัตลักษณ์ผู้เรียน และ เอกลักษณ์โรงเรียน
อัตลักษณ์ผู้เรียน   คือ 
 " นักเรียนวังหินวิทยาคมทุกคนสวยตั้งแต่หัวจรดเท้า"
 
 
เอกลักษณ์โรงเรียน  คือ
              "โรงเรียนน่าอยู่ด้วยมือเรา"